Så arbetar vi

På Tallkottens förskola arbetar vi aktivt med både matematik, hälsa och språkutveckling. Vi är en mångkulturell förskola har vi stort fokus på språket i hela vår verksamhet. Vi fångar dagen och möter världen!

Vi går till skogen varje vecka. Vi börjar dagen med en sångsamling. Vi förstärker vårt språk med hjälp av TAKK-tecken (tecken som alternativt kompletterande kommunikation). Det innebär att vi kompletterar det talande språket med handrörelse för att förtydliga orden.

Känslor är också kommunikation, och vi på Tallkottens förskola jobbar mycket med att hjälpa barnen att uttrycka sina känslor. Som utgångspunkt har vi ansiktssymboler med  glad-, ledsen-, rädd- och arg.

Jobbar tematiskt i smågrupper

På Tallkottens förskola jobbar vi ofta i smågrupper. Vi gör detta för att ditt barn ska känna sig trygga och för att snabbare utveckla sin självkänsla och för att stärka sitt språk.

Barnens val

Barnens val innebär att ditt barn varje dag får ett antal erbjudanden utifrån olika aktivitetskort. Varje dag kan ditt barn välja ett nytt erbjudande. Barnen kan välja olika aktiviteter i vårt byggrum, vår verkstad och vårt fantasirum.

Dokumentation

Genom dokumentation hjälper vi barnen själva att berätta om sin vardag. Vår dokumentation om hur ditt barn utvecklas och vad hen lär sig hos oss är en hjälp både för oss pedagoger och för dig och ditt barn. Minst en gång per läsår erbjuder vi utvecklingssamtal.

Vi samtalar om de teman och aktiviteter förskolan arbetat med i gruppen och hur ditt barn har deltagit och utvecklats i förhållande till det vi erbjudit. Vi beskriver verksamheten genom text, bild och film i vår digitala plattform Unikum.

Trygghet och trivsel

Vi på Tallkotten vill uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse. Därför arbetar vi efter en gemensam värdegrund. Den säger att vi ska respekterar barnens val och att alla ska vara kompis med alla. Vi ska hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor vid konflikter.